ANUARIO  BRIGANTINO

NORMAS
presentación
de orixinais

ARQUIVO
MUNICIPAL
de BETANZOS

O Anuario Brigantino (editado polo concello de BETANZOS, A CORUÑA, GALICIA, ESPAÑA, EUROPA) é unha revista de investigación histórica, artística, literaria e antropolóxica de ámbito galego, á que se engade unha sección dos acontecementos do ano e das memorias das entidades culturais da cidade... 

El Anuario Brigantino (editado por el ayuntamiento de BETANZOS, A CORUÑA, GALICIA, ESPAÑA, EUROPA) es una revista de investigación histórica, artística, literaria y antropológica de ámbito gallego, a la que se añade una sección de los acontecimientos del año y de las memorias de las entidades culturales de la ciudad... 

HEMEROTECA
VIRTUAL de BETANZOS

PRESENTACIÓNS Traballos sobre o
ANUARIO BRIGANTINO
CONFERENCIAS MUSEO DAS MARIÑAS BIBLIOTECA
VIRTUAL de BETANZOS

1918 Xogos Froraes  da Irmandade da Fala de Betanzos [precedente]

INDICE DE AUTORES en

Ano = Indice e completo

1948 1949 non saíu o de 1950 1951 non saíu en 30 anos
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020
2021        
Google
WWW http://anuariobrigantino.betanzos.net/

 

webmaster: Alfredo Erias 
[© Concello de Betanzos]
anuariobrigantino@gmail.com